Hội đồng quản trị HFC

Đoàn Vinh Qoang

Đoàn Vinh Qoang
Phó tổng giám đốc

GIỚI THIỆU
2018
Ông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc HFC với vai trò điều hành. Bản thân ông là người năng động và bãn lĩnh, từ đó tạo nguồn cảm hứng bất tận cho tập thể nhân viên. Sau nhiều năm làm việc trong ngành điện tử viễn thông , giữ nhiều chức vụ cao cấp, ông gia nhập HFC vào đầu năm 2017. Với kinh nghiệm dày dạn và tố chất lãnh đạo vốn có ông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mô hình kinh doanh mới của HFC.

XEM THÊM BAN LÃNH ĐẠO

Trang chủ Ứng dụng tải về Nạp tiền
Live Chat