Công ty HFC đặt mục tiêu phát triển sở hữu và vận hành hạ tầng kết nối thanh toán trung gian trên nền tảng công nghệ hiện đại, nhằm mang đến những dịch vụ tiện ích, thanh toán nhanh chóng và an toàn nhất Việt Nam theo đúng chuẩn mực quốc tế.

Dịch vụ thanh toán trung gian HFC hướng đến mục tiêu cung ứng và phục vụ khách hàng theo xu hướng tích hợp giải pháp công nghệ thương mại B2B và B2C đa dạng và tuyệt đối bảo mật.

HFC chú trọng cung cấp hạ tầng & giải pháp thanh toán tiện lợi và tiệt kiệm nhất cho ba nhóm đối tượng chính: thanh toán hóa đơn, thương mại điện tử và chính phủ điện tử.

Giá trị cốt lõi
Được xây dựng trên nền tảng : “Tiện ích - Hiệu quả - Tin Cậy – Vì cộng đồng”

Văn hóa doanh nghiệp: 
Tập thể HFC chung sức trên mỗi chặng đường phát triển của công ty
Khích lệ và chắp cánh cho những ý tưởng mới mang tinh đột phá trong từng sản phẩm và dịch vụ mà công ty HFC cung cấp.

Lắng nghe và luôn tạo điều kiện để mỗi thành viên trong ngôi nhà HFC phát huy tối đa năng lực và các giá trị bản thân trong môi trường làm việc lành mạnh, trọng dụng nhân tài.

Mỗi thành viên HFC luôn đặt tư cách đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với những công việc được giao trên tiêu chí trung thực và khiêm tốn.  

Triết lý kinh doanh:
Hoạch định bài bản, khoa học, tầm nhìn dài hạn và kiểm soát rủi ro.
Chất lượng dịch vụ là thước đo sống còn tạo nên sự phát triển bền vững.
Chia sẻ khó khăn cũng như tạo thuận lợi tốt nhất với khách hàng và đối tác.
Luôn đổi mới, lắng nghe và quan sát để tạo nên sự khác biệt.

 

 

 

 

 

 

Trang chủ Ứng dụng tải về Nạp tiền
Live Chat